Veel financiële pijn zit bij 65-minners

Willem Drees |beeld Rijksoverheid.nl Economie
Willem Drees |beeld Rijksoverheid.nl

AMSTERDAM - Het beeld van arme ouderen is aan revisie toe: het zijn niet meer, zoals lang het geval was, de 65-plussers, maar de 65-minners. Toch is er nog steeds het hardnekkige misverstand dat 65-plussers de financieel meest betreurde leeftijdsgroep in onze samenleving vormen.

Uit onderzoek blijkt dat de meeste Nederlanders een stereotiep beeld hebben van bejaarden: arm, eenzaam en gebrekkig. Maar arm zijn ze zelden meer. Vadertje Drees heeft met zijn Algemene Ouderdomswet (AOW) uit 1957 met succes bejaarden die zich hebben teruggetrokken uit het arbeidsproces een financieel beter bestaan gegeven. Nu een toenemend aantal gepensioneerden boven op de AOW ook nog een pensioen geniet en een eigen woning bezit, is de tijd van de tering naar de nering zetten voorbij. beter dan ooit Het pensioenstelsel heeft de scherpste kanten van de armoede onder ouderen afg …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?