Van carrière tot barrière

Het is geen man die niet zorgen kan. Dit motto zou goed passen in deze tijd waarin CAO's volstaan met afspraken om arbeid en zorgtaken te combineren. Maar hoe weet je nu als man of je op dit punt wel goed je best doet? Nou, de zoveelste onenigheid met je vrouw over de zorg voor de kinderen kán een vingerwijzing zijn.
Maar er moet toch een prettiger manier zijn om als werkende man te weten te komen of je thuis niet goed je best doet, moeten ze bij de ingenieursvereniging Niria hebben gedacht. Samen met de organisatie voor vrouwen in technische beroepen, VHTO, heeft Niria een 'barrièremeter' ontwikkeld. De test staat sinds het begin van de zomer op internet (www.breakingbarriers.nl) en is inmiddels door enkele honderden mensen gedaan. Het invullen van de vragen en het reageren op een vijftigtal stellingen vergt zo'n twintig minuten. Doen, die test? Ja, doen!De vragenlijst moet duidelijk maken of werkende ma …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?