tips

Bekijk dit artikel in de Digitale Editie

gerechtelijke publicaties

algemeen

“Hedico Beheer B.V.”, gevestigd te Reusel, kondigt ter voldoening aan het bepaalde in artikel 334h lid 3 Boek 2 Burgerlijk Wetboek middels deze publicatie aan, dat ten kantore van het handelsregister te Eindhoven een voorstel tot splitsing alsmede de overige ingevolge artikel 334h Boek 2 Burgerlijk Wetboek vereiste stukken zijn neergelegd. De ingevolge artikel 33 …
Dit is 11% van het artikel.
Paywall
PDF Print Stuur door

Wil je elke dag onze nieuwsbrief met gratis artikel?