Stem ouderen in pensioenfonds

DEN HAAG - Ouderen krijgen stemrecht in de besturen van de pensioenfondsen. Daardoor beslissen zij voortaan mee over de hoogte van de pensioenen en de hoogte van de premies. Daarover hebben vakbeweging, ouderenorganisaties en pensioenfondsen gisteren een akkoord gesloten.
In de besturen van pensioenfondsen hebben ouderen nu nog geen zitting. De beslissingen worden daar genomen door vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers. Vooralsnog beschouwen de vakbonden zich als de pleitbezorgers van de ouderen. Maar steeds minder senioren zijn het daarmee eens. Ouderen verwijten bijvoorbeeld de vakbeweging de pensioenproblemen op hen af te wentelen. Zo worden de pensioenen bijna niet verhoogd vanwege de malaise op de beurs. Ouderen vinden dat de premies die de werkenden en de werkgevers betalen eerst maar kostendekkend moeten zijn voordat zij koopkracht moeten inlev …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?