Roep om aanpak werkloosheid

DEN HAAG - De roep om de snel oplopende werkloosheid gericht aan te pakken wordt luider. Van verschillende kanten klinkt de kritiek dat de aanpak van het nieuwe kabinet, gericht op versterking van de economie, niet voldoende is. Er is volgens de critici dringend behoefte aan een werkgelegenheidsplan.

Ouderenbond ANBO pleit ervoor om weer Melkertbanen van stal te halen om het groeiend aantal werklozen aan de slag te helpen. In de jaren negentig van de vorige eeuw stelde toenmalig minister Ad Melkert (Sociale Zaken, PvdA) gesubsidieerde banen in om langdurig werklozen aan werk te helpen. Van ANBO-directeur Liane den Haan mogen ze nu Asscher-banen worden genoemd. Vooral oudere werklozen kunnen er baat bij hebben. Van de 512 duizend werklozen in het derde kwartaal van 2012 waren er volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek 173 duizend ouder dan 45 jaar. Ook D66-leider Alexander Pec …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?