Pensioenkorting dreigt ook na hervorming

Stakers demonstreerden vorige maand op de Dam tijdens de landelijke actiedag voor een goed pensioen. Economie
Stakers demonstreerden vorige maand op de Dam tijdens de landelijke actiedag voor een goed pensioen. | beeld anp / Robin Utrecht
Bekijk dit artikel in de Digitale Editie
De financiële positie van pensioenfondsen is de afgelopen tijd zo v­erslechterd dat ook een nieuw pen­sioenstelsel de verlaging van miljoenen pensioenen waarschijnlijk niet kan voorkomen. Kabinet, vakbeweging en werkgevers hoopten die verlaging juist weg te nemen met afspraken over een nieuw stelsel. De verslechtering van de fondsen legt daarmee een nieuwe hypotheek op het overleg.

Den Haag

Als de grote pensioenfondsen later deze week hun kwartaalcijfers presenteren, zal blijken dat de dekkingsgraad, die aangeeft of er genoeg geld is om alle pensioenen te financieren, is gedaald. Weliswaar stegen de beurskoersen na een dip in december 2018, maar dat werd tenietgedaan door de rente die dit voorjaar wegzakte. Dat geldt voor de pensioenfondsen voor de metaalindustrie en de metaalnijverheid, PME en PMT, het ambtenarenfonds ABP en het fonds voor de zorg, PFZW. Het vijfde grote pensioenfonds, SFB voor de bouw, staat er iets beter voor omdat het het zogenoemde renterisico grot …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?