Opmars vrouwen stagneert

DEN HAAG - Het aantal vrouwen in de top van bedrijven en organisaties neemt toe, maar die toename verloopt wel langzaam.

De doelstelling voor 2013, gemiddeld ruim 22 procent vrouwen in de hoogste bestuursfuncties, wordt hoogstwaarschijnlijk niet gehaald. De teller kwam vorig jaar uit op gemiddeld 18,5 procent, blijkt uit de Monitor Talent naar de Top 2011 van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en de Commissie Talent naar de Top. De monitor naar het aandeel van vrouwen in topfuncties kijkt naar de raad van bestuur en de directie en de twee lagen direct daaronder. Het percentage vrouwen daar is in 2011 met 0,7 procentpunt toegenomen ten opzichte van een jaar eerder. posities Bij ruim de helft …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?