Onveilige situatie kleine bouwplaatsen

Bekijk dit artikel in de Digitale Editie
Op veel kleine bouwlocaties in Nederland wordt niet veilig gewerkt.

Den Haag

Bij de laatste controle van de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), van mei tot juni vorig jaar, zijn 460 bouwlocaties geïnspecteerd. Op 340 locaties (74 procent) was sprake van een of meer overtredingen. Een jaar eerder was dat nog 84 procent, maar de afname heeft vermoedelijk ook te maken met zwaardere handhavingsinstrumenten die de inspectie sinds die tijd inzet. Bij de controle kwamen 514 zaken naar voren die niet deugden. In 330 gevallen zag de Inspectie SZW zich genoodzaakt het werk stop te zetten. In 305 gevallen ging het om niet goed voorkomen van valgevaar. <

Dit is 73% van het artikel.
Paywall
PDF Print Stuur door

Wil je elke dag onze nieuwsbrief met gratis artikel?