Nieuwe WAO duurder voor werknemer

DEN HAAG - Mensen met een betaalde baan dreigen er volgend jaar tientallen euro's op achteruit te gaan als zij premie gaan betalen voor het nieuwe WAO-stelsel. Uit cijfers van het ministerie van sociale zaken blijkt dat het om gemiddeld 130 euro per jaar kan gaan. Dat bedrag kon nog wel eens hoger worden, nu het kabinet dinsdagavond een akkoord heeft gesloten met private verzekeraars over de uitvoering van het nieuwe stelsel.
Nu wordt de WAO-premie alleen nog door werkgevers betaald. Wanneer op 1 januari het nieuwe WAO-stelsel wordt ingevoerd, verandert dat en betalen ook werknemers mee. De vakbeweging wil hoe dan ook dat de werknemers worden gecompenseerd, bijvoorbeeld door een lagere WW-premie. Maar of dat ook gebeurt is nog onzeker.In het nieuwe WAO-stelsel moeten werkgevers en werknemers apart een verzekering afsluiten voor het risico van gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid. Voor die regeling (de WGA, Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten) betalen beide partijen premie, zoals het er nu naar uitziet alle …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?