Nieuwe Vakbeweging wil jongeren aan zich binden

AMSTERDAM - Vijf kwartiermakers van De Nieuwe Vakbeweging zijn maandag met hun moeilijke opdracht begonnen. Onder leiding van PvdA-Kamerlid Jetta Klijnsma wordt de oprichting voorbereid van een nieuwe, nationale vakvereniging, een die alle werkenden en uitkeringsgerechtigden in Nederland zal moeten aanspreken.

Met deze radicale vernieuwing hoopt de FNV allereerst de crisis in eigen gelederen te bezweren. Klijnsma gaat nu eerst op de luistertoer bij iedereen langs die de Nederlandse vakbeweging een warm hart toedraagt. Begin mei moet dat leiden tot een blauwdruk voor een nieuwe organisatie, en in juni tot de oprichting tijdens een congres. Dan ook moet er een opvolger voor Agnes Jongerius worden gekozen. Dit tijdspad is krap, maar de FNV beseft dat de vernieuwing geen uitstel meer duldt. De economie en de arbeidsmarkt zijn zo enorm in beweging, dat er veel druk is om te handelen. De ambities z …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?