Melk wordt steeds duurder betaald

Zuivelconcern Friesland Foods heeft de melkprijs met zes euro per honderd kilo verhoogd. Nooit eerder steeg de melkprijs zo snel en nooit eerder was de prijs voor de boer zo hoog: 48,22 euro per honderd kilo.
LEEUWARDEN - Folkert Beekman van het Productschap Zuivel wijst geroutineerd de oorzaken aan voor het tekort aan zuivel op de wereld dat de prijsstijging veroorzaakt: in China stijgt de welvaart en daardoor de vraag naar melk. tegelijk blijft de wereldproductie achter door extreme droogte in Australië en in Nieuw-Zeeland. Bovendien melken Europese boeren hun quotum niet vol. Daarvoor zijn verschillende oorzaken, zoals de lage melkprijs van de afgelopen jaren en de overstap naar graanteelt vanwege de hoge prijzen. De prijsverhogingen van de coöperaties gaan veel boeren nog niet snel genoeg, …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?