Meer geld naar natuurbehoud

Carola Schouten Economie
Carola Schouten | beeld anp / Bart Maat
Bekijk dit artikel in de Digitale Editie
Minister Carola Schouten van Landbouw wil de positie van boeren in onderhandelingen met de supermarkten versterken. Ook wil ze 40 procent van de Brusselse landbouwsubsidies besteden aan natuurontwikkeling.

Den Haag

Nederland ontvangt nu zo’n 850 miljoen euro landbouwsubsidies vanuit Brussel. Maar hou eens op over de hoogte van dat bedrag, ga liever nadenken over hoe we dat met z’n allen anders kunnen besteden, zegt minister Carola Schouten van Landbouw in hetFinancieele Dagblad (FD).

Wat haar betreft gaat er meer geld naar natuurbehoud, minder naar grond. Schouten wil van ‘een bonus op grond’ naar ‘subsidie per grutto’. Nederland moet vooral niet minder landbouwsubsidies uit Brussel ontvangen, maar het landbouwgeld kan beter besteed worden, met name aan klimaat, natuur en dierenwelzijn.

ver …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?