Meer betalingsregelingen bij zorgverzekeraars

DEN HAAG - De stijgende zorgkosten zijn voor veel verzekerden een groot probleem. Het aantal betalingsregelingen bij de zorgverzekeraars groeit snel.

Zilveren Kruis Achmea zegt 300 betalingsregelingen per dag af te sluiten. Bij Menzis gaat hem om 200 per dag. Op jaarbasis zou dat neerkomen op 130.000 betalingsregelingen bij de twee zorgverzekeraars samen. Bij CZ is het aantal betalingsregelingen in het eerste kwartaal toegenomen met een kwart en ook VGZ herkent de stijgende trend. Het gaat daarbij met name om verzekerden die het eigen risico niet kunnen betalen. Ook worden betalingsregelingen afgesloten voor de maandelijke ziektenkostenpremie. De verzekeraars zeggen een verdere toename te verwachten als het eigen risico volgend jaar …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?