Leeftijd AOW snel omhoog

AMSTERDAM - De leeftijd voor de AOW moet zo snel mogelijk in kleine stapjes worden verhoogd. Dat kan ook makkelijk. In 1957 was de levensverwachting van mannen bij geboorte 71 jaar. Die is inmiddels gestegen tot 76 jaar, maar de AOW-leeftijd staat nog steeds op 65 jaar. In 2050 zal de levensverwachting van mannen tachtig jaar zijn. Als er nu niets gebeurt, is straks een zeer forse verhoging van de AOW-leeftijd in één klap nodig.
Dat zegt De Nederlandsche Bank in het kwartaalbericht van maart. De bank noemt de verhoging van de AOW-leeftijd één van de onontkoombare middelen die noodzakelijk zijn om de Nederlandse welvaart te bewaren. ,,Spreiding van de vergrijzingslast over veel gewerkte uren vergroot de mogelijkheden om de verzorgingsstaat overeind te houden.''Tweede pijler van het langer laten doorwerken van meer mensen is vergroting van het aantal vrouwen dat in deeltijd werkt. De Nederlandsche Bank merkt op dat Nederland koploper is in de Europese Unie als het gaat om parttime werken, ook wat mannen betreft. Maar he …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?