Kerken: meer hulp diaconie

DEN HAAG - Het kabinet trekt steeds meer de handen af van kwetsbare groepen. Die dreigen zo voor hun primaire levensbehoeften afhankelijk te worden van de welwillendheid van andere burgers en van kerkelijke diaconieën.

Daarvoor waarschuwde de Raad van Kerken gisteren, tijdens het protest in Den Haag tegen de kabinetsbezuinigingen. De kerken vinden die ontwikkeling onwenselijk. Kerkelijke diaconieën en caritasorganisaties nemen steeds vaker de verantwoordelijkheid voor mensen op zich, aldus de kerkelijke koepel. Voorzitter Henk van Hout: De overheid lijkt het gewoon te vinden, dat liefdadigheidsinstellingen steeds grotere groepen mensen opvangen. Daardoor brokkelt de welvaartsstaat verder af en groeit de tweedeling. De kabinetsbezuinigingen treffen onder meer ouderen, jonge gezinnen, personeel in socia …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?