Kapitaal wordt schaars voor woningcorporaties

Starters hebben het moeilijk. Door de stijgende woningprijzen komen zij met een matig salaris en geen eigen geld niet meer aan de bak, wil het verhaal. Hoe komt het dan dat er zelfs in de Randstad honderden spotgoedkope woningen leeg staan? |beeld GPD / William Hoogteyling Economie
Starters hebben het moeilijk. Door de stijgende woningprijzen komen zij met een matig salaris en geen eigen geld niet meer aan de bak, wil het verhaal. Hoe komt het dan dat er zelfs in de Randstad honderden spotgoedkope woningen leeg staan? |beeld GPD / William Hoogteyling

DEN HAAG - De vierhonderd woningcorporaties krijgen steeds meer moeite om financiering bij banken los te krijgen. Banken zien sinds kort risico's die ze doorberekenen via hogere rente-opslag. Of ze lenen helemaal niets meer.

Wat ging hieraan vooraf? Corporaties zijn in de jaren negentig financieel verzelfstandigd. Daarbij kreeg het Waarborgfonds Sociale Woningbouw een belangrijke rol. Het is een risicofonds, betaald uit huurpenningen het geeft garanties af op basis waarvan corporaties relatief goedkope leningen kunnen afsluiten. De corporaties werden aangemoedigd te ondernemen: ze bouwden en verkochten vrije-sector-huurwoningen en begonnen met projectontwikkeling. extra kapitaal Een aantal corporaties ging bovendien zijn renterisico afdekken, waarvoor soms zeer complexe derivaten (financiële produ …
Dit is 16% van het artikel.
Paywall
PDF Print Stuur door

Wil je elke dag onze nieuwsbrief met gratis artikel?