Iedereen een uitkering in nieuw WAO-stelsel

DEN HAAG - De laatste details van het nieuwe WAO-stelsel zijn ingevuld. Met de afspraken die zijn gemaakt tijdens het Najaarsoverleg, krijgt de vakbeweging alsnog haar zin. Het kabinet heeft toegegeven aan de wens dat iedereen die gedeeltelijk arbeidsongeschikt raakt, een uitkering krijgt. Hoe gaat dat in zijn werk?
Vorig jaar liep het Najaarsoverleg er nog op stuk: de WAO. De vakbeweging weigerde vérgaande afspraken te maken over loonmatiging als het kabinet haar plannen niet zou bijstellen over de WAO. De ruzie spitste zich toe op de invoering van de partnertoets. Hierdoor hielden gedeeltelijk arbeidsongeschikten die ziek thuis zaten en een werkende partner hadden, uiteindelijk geen uitkering over.Het kabinet was hier tot deze week ook altijd principieel tegenstander van. In het nieuwe WAO-stelsel draait immers alles om werk. Werknemers die niet volledig zijn afgekeurd, worden geacht weer aan het we …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?