Hogere stop-premie suikerboeren

BRUSSEL - Boeren kunnen fiks meer geld krijgen dan voorheen als ze stoppen met de teelt van suikerbieten. Ministers van Landbouw van de 27 EU-landen hebben dat woensdag besloten.
De maatregel moet het overschot aan suiker in de EU helpen bestrijden. Als boeren de komende twee jaar te weinig teeltrechten inleveren, legt de Europese Commissie in 2010 een verplichte verlaging op van het zogeheten quotum, zonder enige vergoeding. De maatregel is bedoeld om de suikersector te helpen afbouwen. Brussel zet gestaag de deuren open voor veel geodkopere rietsuiker van buiten de Europese Unie. De hogere stoppremie moet een extra 3,8 miljoen ton suiker uit de markt nemen. Sinds vorig jaar was slechts 2,2 miljoen ton ingeleverd; veel minder dan EU-commissaris Mariann Fischer …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?