Half miljard voor schone lucht China

Bekijk dit artikel in de Digitale Editie

Shanghai

De Wereldbank heeft ingestemd met een lening aan China van omgerekend bijna 450 miljoen euro voor de financiering van projecten van bedrijven die de luchtverontreiniging in en rondom Peking moeten tegengaan. Het geld maakt deel uit van een breder programma, dat de komende zes jaar circa 1,25 miljard euro moet gaan omvatten. Van onder meer de Chinese Hua Xia Bank moet ook nog eens zo’n 450 miljoen euro komen.

China kampt met ernstige luchtvervuiling en stoot de meeste broeikasgassen ter wereld uit. <

Dit is 93% van het artikel.
Paywall
PDF Print Stuur door

Wil je elke dag onze nieuwsbrief met gratis artikel?