Groei van aantal zzp’ers stokt

DEN HAAG - De animo voor een bestaan als zelfstandige zonder personeel (zzp'er) neemt door de economische crisis af. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is de groei van het aantal zzp'ers in het tweede kwartaal van dit jaar tot staan gekomen.

Vergeleken met het tweede kwartaal van vorig jaar nam het aantal zzp'ers zelfs licht af, met een procent. Dat is opvallend, omdat het aantal zelfstandige 'éénpitters' de afgelopen twaalf jaar steeds toenam. Volgens het CBS waren er in 2008 ruim 640.000 zelfstandigen zonder personeel actief; ruim vijftig procent meer dan in 1996. Het aandeel van zzp'ers in het totaal aantal werkenden steeg in die periode van zes naar negen procent. Volgens hoofdeconoom van het CBS Michiel Vergeer is er sprake van een duideljke trendbreuk. De afgelopen jaren groeide het aantal zzp'ers met 4 tot 5 proce …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?