Geen idee of subsidie effect heeft

DEN HAAG - Ministers hebben geen idee wat het effect is van de subsidies die zij verstrekken. In 2010 heeft de rijksoverheid 6 miljard euro aan subsidies verstrekt volgens 633 regelingen. Maar bewindslieden hebben bij verreweg de meeste subsidies geen idee of het geld ook effectief besteed is.

Regelingen worden slecht of niet op tijd geëvalueerd en in sommige gevallen zijn de effecten te rooskleurig opgesteld, waardoor de Tweede Kamer zelfs onjuist of onvolledig wordt geïnformeerd. Dat staat in het rapport Leren van subsidie-evaluaties die de Algemene Rekenkamer donderdagmiddag publiceerde. Van alle subsidies in 59 procent niet op tijd geëvalueerd. De rekenkamer heeft zelfs vastgesteld dat meer dan de helft van de rijkssubsidies die al vijf jaar bestaan, niet is geëvalueerd. Subsidieregelingen die langer dan vijf jaar bestaan moeten wettelijk echter periodiek worden beoord …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?