DNB: betere belasting nodig tegen CO2-uitstoot

Bekijk dit artikel in de Digitale Editie
Alle bedrijven moeten gaan betalen voor de klimaatschade die zij veroorzaken. Afschaffing van kortingen op de energiebelasting voor grootverbruikers kan daarin een eerste stap zijn.

Amsterdam

Daarvoor pleit De Nederlandsche Bank (DNB) in een vrijdag gepubliceerd rapport. Met name in de industrie ontbreekt het aan financiële prikkels voor veel ondernemingen om hun energieverbruik, en daarmee hun bijdrage aan de uitstoot van het broeikasgas CO2, terug te dringen. Er is een Europees systeem voor de handel in zogenoemde emissierechten, maar daar vallen niet alle bedrijfstakken onder.

DNB vindt dat Nederland sneller werk moet maken van een overgang naar een klimaatneutrale economie. Het belasten van CO2 om de uitstoot terug te dringen is daarvoor een belangrijk instrument. …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?