Dioxine is een van de giftigste stoffen

AMSTERDAM - Dioxine wordt gezien als een van de giftigste stoffen die door de mensheid wordt gemaakt. Een lage concentratie van de stof kan al kankerverwekkend zijn bij mensen. De stof breekt maar zeer langzaam af in het menselijk lichaam en beïnvloedt het erfelijk materiaal.
Ook kan de stof chlooracne, neurologische aandoeningen en schildklier- en leverproblemen veroorzaaken. Dioxine is een verzamelnaam voor honderden stoffen met een verwante chemische structuur. De stof kan in menselijk voedsel terechtkomen via de neerslag op weilanden afkomstig van vuilverbrandingsovens of via veevoeder dat aan de dieren wordt gevoerd. Via melk, vlees en eieren komt het dan weer bij de mens. De stof hoopt zich op in het lichaam. Ook bij de verbranding van brandstoffen als hout, olie of kolen kan dioxine vrijkomen en schade toebrengen.Dioxine dankt zijn slechte naam in eerste ins …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?