De schrik zit er in bij de pluimveeboeren

DEN HAAG - De Algemene Inspectiedienst (AID) zwermde dit weekend onmiddellijk uit om te controleren of alle kippen onder dak zitten, zoals verordonneerd. Jos Ramekers, voorzitter van het Productschap Vee, Vlees en Eieren, ziet een breed draagvlak voor de ophokplicht.

 

Krijgt u veel telefoontjes? ,,Ja. Er is nogal wat bezorgdheid bij pluimveehouders. Dat zal u niet verbazen, na de situatie die we in 2003 hebben gehad. Doe er wat aan om herhaling te voorkomen, is de reactie. De roep om af te schermen is groot.'' Afschermen of ophokken, wat is eigenlijk het verschil? ,,Dat is hetzelfde. De boeren moeten hun kippen binnenhouden of volgens de regels afschermen. Ze moeten zorgen voor een afdak tegen sporen van overvliegende trekvogels.'' Hoeveel pluimveehouders worden hierdoor getroffen? ,,Er zijn zo'n tweeëneenhalf- tot drieduizend boerderijen met legkip …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?