Buitenlands inkomen van EU-burgers wordt uitgewisseld

BRUSSEL - Nederlandse ingezetenen die een huis in het buitenland hebben of inkomen uit een ander EU-land ontvangen, zullen dat over enkele jaren moeilijker voor de Nederlandse fiscus kunnen verbergen.

De EU-landen hebben afgesproken dat zij de financiële gegevens over niet-ingezetenen vanaf 2014 automatisch gaan uitwisselen. Het gaat daarbij vooralsnog om salarissen, pensioenen, onroerend goed en levensverzekeringen. Er hoeft voor die uitwisseling dan niet langer een concrete verdenking van belastingontduiking te zijn, zoals nu het geval is. Eens in het jaar moeten de lidstaten dan de beschikbare gegevens verstrekken over de financiële belangen van hun niet-ingezetenen, aan de autoriteiten van het woonland van de betrokkenen. ,,Zo krijgen wij beter zich op de bezittingen van Nederla …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?