Belastingoerwoud irriteert ondernemer

DEN HAAG - Het bedrijfsleven ergert zich groen en geel aan de wirwar aan lokale belastingen en heffingen. Ondernemers hebben te maken met onroerendzaakbelasting, baatbelasting, toeristenbelasting, parkeerbelasting, reclamebelasting, precariobelasting, leges en riool- en reinigingsrechten.
Vaak is de opbrengst voor een gemeente veel geringer dan de inspanningen van 'het gedoe eromheen' voor de ondernemer.Tot deze conclusie komt de commissie-Stevens, die voor minister Brinkhorst (Economische zaken) onderzoek doet naar hinderlijke regels voor het bedrijfsleven. Met de onderzoeksresultaten in de hand is het kabinet beter in staat de administratieve lastendruk te verminderen.Ondernemers gaven bij de commissie aan dat ze ook in hun maag zitten met voortdurende wijzigingen van loonbelastingtabellen, pensioenwetgeving, regels voor verzekeringsadministratie en Ziekenfondswet. Met name v …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?