Bedrijven niet massaal weg uit ons land

DEN HAAG - De groei van China en andere lagelonenlanden gaat niet op grote schaal ten koste van Nederlandse werkgelegenheid. Slechts één procent van de banen dat jaarlijks uit ons land verdwijnt, komt door verplaatsing van activiteiten.
Recente enquêtes over verplaatsing van productie naar lagelonenlanden schetsen een verontrustend beeld. Bedrijven geven aan belangrijke productie naar China, India of Oost-Europa te verplaatsen, of zeggen dat van plan te zijn.Het gisteren gepresenteerd onderzoek Verplaatsing vanuit Nederland, geschreven door het Centraal Planbureau en Berenschot in opdracht van het ministerie van Economische zaken, meldt echter dat het met die beweging wel meevalt. Het aandeel van de Nederlandse investeringen in Azië en Oost-Europa ligt al jaren rond de acht procent; het leeuwendeel van Nederlandse investering …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?