Armoede neemt toe bij zelfstandige ondernemers

DEN HAAG - De armoede onder zelfstandige ondernemers is in de jaren '90 toegenomen. In 1989 leefden nog 40.100 kleine winkeliers, boeren en andere kleine ondernemers onder de armoedegrens. In 2000, het meest recente jaar waarover het CBS gegevens beschikbaar heeft, lag dat aantal op 47.600 of 13,3 procent van de zelfstandige ondernemers.
Dat staat in een onderzoek van het Economisch Instituut Midden- en kleinbedrijf (EIM), dat donderdag werd gepubliceerd.Vrouwen, ondernemers jonger dan 45 jaar, allochtonen en alleenstaanden zijn oververtegenwoordigd in de groep van zelfstandige ondernemers met een inkomen op of onder bijstandsniveau. De toename van de armoede in deze categorie bedrijven heeft een aantal oorzaken.Zo nam het aantal startende ondernemers en eenmansbedrijven tussen 1989 en 2000 toe. Deze groepen ondernemers hebben een hoger risico om in armoede te vervallen. Starters investeren veel en moeten een plaats in de mark …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?