ABP pleit voor andere organisatie

HEERLEN - Het ambtenarenpensioenfonds ABP wil toe naar een andere bestuursstructuur. Het bestuur zou niet langer moeten worden samengesteld op basis van een vertegenwoordiging van deelbelangen, maar het moet wel over voldoende deskundigheid beschikken.

Deelnemers en gepensioneerden kunnen dan hun stem laten horen in een algemene vergadering en krijgen de bevoegdheid om het bestuur naar huis te sturen. Dat staat in een stuk van het pensioenfonds, waarin wordt gepleit voor het behoud van het Nederlandse pensioenstelsel met verplichte deelname.

Door de financiële crisis kwamen de pensioenfondsen in de problemen, waardoor zij bijvoorbeeld uitkeringen niet langer konden aanpassen aan gestegen lonen of prijzen. Volgens Het ABP zijn de problemen rond de vergrijzing veel groter in landen met een ander pensioensysteem.

PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?