Ceta: meer handel en meer milieuvervuiling

CETA, het vrijhandelsakkoord tussen de Europese Unie en Canada, beschermt investeerders extra, terwijl verbeteringen voor het milieu, dierenwelzijn, arbeids- en consumentenrecht niet zijn geregeld. CETA is al van kracht, op het omstreden hoofdstuk over investeringsbescherming na. Dat kan nog worden weggestemd. De ChristenUnie speelt een sleutelrol.

Economie

meer ‘Economie’