*

Geld massaal uit armere landen weggesluisd

WASHINGTON - Ontwikkelingslanden verliezen steeds meer geld door corruptie, fraude en belastingontduiking. Het bedrag dat verloren gaat, is elf keer hoger dan wat armere landen jaarlijks ontvangen aan hulpgelden.