Sloop met geld uit fonds noopt tot anders begroten

DEN HAAG - Amsterdam is de eerste gemeente die van plan is een fonds op te richten waaruit de sloop van lege kantoorpanden betaald kan worden. Vijftig euro gemeenschapsgeld per vierkante meter wil de stad in het fonds stoppen.