*

Betere betaling voor postbezorgers

DEN HAAG - Het lijkt erop dat de tienduizenden postbezorgers van Sandd, SelektMail en Netwerk VSP beter betaald gaan worden.

advertentie