*

Pensioen is slechter dan Nederland denkt

DEN HAAG - Nederland is te zelfgenoegzaam over het eigen pensioenstelsel. Er wordt door politici en burgers te gemakkelijk gedacht dat we het meest solide systeem ter wereld hebben. De pensioenuitkering vanaf 65 jaar is veel slechter dan men aanneemt. Het door de staat gegarandeerde basispensioen (de aow) is lager dan gemiddeld in ons omringende landen.