*

Sociale zekerheid versterkte ontkerkelijking

MIDDELBURG - De opkomst van Nederland-verzorgingsstaat mag voor nooddruftigen een zegen zijn geweest, voor de kerken geldt dat bepaald niet.