Luister naar

Seniorendagen liggen onder vuur

Nieuws
De werkgeversorganisaties doen komend jaar een nieuwe aanval op het woud van verlof- en vakantieregelingen.
van onze redactie economie
vrijdag 30 december 2005 om 08:49

DEN-HAAG - VNO-NCW, dat vooral de belangen behartigt van het grootbedrijf, vindt dat een werknemer aan vier weken vakantie per jaar genoeg moet hebben. Alle andere regelingen, die verband houden met zorgtaken, leeftijd, onaangename werktijden of arbeidsduurverkorting, worden ter discussie gesteld.

Voor werknemers staan aanzienlijke belangen op het spel. De doorsnee werknemer heeft naast die vier weken vakantie nog eens vijf 'bovenwettelijke' vakantiedagen, zeker tien adv-dagen en recht op calamiteitenverlof (maximaal 10 dagen per jaar). In veel cao's zijn daar bovenop nog compensatiedagen afgesproken (voor werk 's nachts of in het weekend) en seniorendagen (enkele dagen tot wel 20 dagen per jaar in sommige sectoren, voor werknemers boven de 50 jaar).

Daarnaast zijn er andere vormen van betaald en onbetaald verlof bij zwangerschap of ouderschap als kinderen nog jong zijn. Bij elkaar vertegenwoordigen al deze verlofvormen een aanzienlijke waarde. De werkgevers denken dat het schrappen van verlof sterk zal bijdragen aan het nationaal inkomen. VNO-NCW verwijst naar een berekening van het Centraal Planbureau, dat vier procent langer werken ons land jaarlijks 13 tot 20 miljard euro oplevert.

Aan de verlofdiscussie is nu een nieuw element toegevoegd. De werkgevers willen de nieuwe levensloopregeling, die volgende week van kracht wordt, aangrijpen om daar allerlei verlof in onder te brengen. Zo zouden bijvoorbeeld adv-rechten in geld uitgedrukt kunnen worden en toegevoegd aan het 'levensloopsaldo'. Daarmee kunnen werknemers belastingvrij sparen voor tussentijds verlof of prepensioen.

Guusje Dolsma, mede-auteur van de arbeidsvoorwaardennota van VNO-NCW, geeft echter aan dat de huidige verlofregelingen ,,niet n op één'' in de levensloopregeling moeten worden ondergebracht. ,,Het is de bedoeling dat er langer wordt gewerkt. De levensloopregeling moet er niet toe leiden dat het aantal gewerkte uren hetzelfde blijft of zelfs minder wordt.'' Anders gezegd: de werkgevers willen bezuinigen op verlof.

Cees de Wildt, adviseur arbeidsvoorwaarden van MKB Nederland, voegt er aan toe dat het onderbrengen van allerlei verlofrechten in de levensloopregeling leidt tot een betere verdeling van verantwoordelijkheden in bedrijven. ,,Nu kunnen werknemers nog eenzijdig een beroep doen op allerlei rechten. In de levensloopregeling moeten ze voor verlof sparen en het opnemen in overleg.''

Bij het bezuinigen op verlof sneuvelen in de ogen van VNO-NCW als eerste de seniorendagen - ooit geïntroduceerd om oudere werknemers te ontzien. Dolsma: ,,Dat zal niet overal kunnen, bijvoorbeeld als er sprake is van zwaar fysiek werk. Maar elders zijn seniorendagen eigenlijk overbodig en sterk kostenverhogend. Ze stigmatiseren oudere werknemers, die zich dan vaak ook gaan gedragen alsof ze minder waard zijn.''

VNO-NCW denkt dat seniorendagen kunnen worden geschrapt op basis van de nieuwe wet Gelijke behandeling. De commissie die deze wet toetst, heeft sinds vorig jaar vijf zaken bestudeerd, waarbij werkgevers een oordeel vroegen over de houdbaarheid van seniorendagen in hun bedrijf. In twee gevallen vond de commissie dat dit recht nergens op gebaseerd was, omdat er geen duidelijk verband bestond tussen ziekteverzuim en leeftijd bij de werknemers. In drie gevallen is het oordeel opgeschort in afwachting van een wetenschappelijke studie.

Hoofdbestuurder Willem Noordman van FNV Bondgenoten is bereid in CAO-verband over seniorendagen te praten. ,,Maar dan moeten de werkgevers er wel iets tegenover stellen. Seniorendagen zouden bijvoorbeeld ingeruild kunnen worden voor extra scholing. Dat kan een schok zijn voor sommigen, maar dat is niet erg als het perspectief ontstaat op beter werk, een beter inkomen of meer arbeidsplezier. We gaan de seniorendagen in ieder geval niet zomaar weggeven.''

Mail de redactie
Mail de redactie
Heeft u een tip over dit onderwerp, ziet u een spelfout of feitelijke onjuistheid? We stellen het zeer op prijs als u ons daarover een bericht stuurt.
Afbeelding

Kadaster: woning met energielabel A gewild

Nederlandse woningen met een slecht energielabel lijken steeds minder in trek bij huizenzoekers. Tegelijkertijd werden er sinds 2015 meer woningen verkocht met energielabel A.

Afbeelding

Online supermarkt Foodello stort zich op Nederlandse restpartijen: ‘Rijst kun je heus nog eten als het een maand over datum is’

Overgebleven blikjes pittige knakworst van Unox of broodbeleg van De Ruijter: online supermarkt Foodello maakt de restpartijen van producenten graag op. Het Finse bedrijf hoopt zo voedselverspilling tegen te gaan.

Afbeelding

Recreatief winkelen verdwijnt, in een rap tempo verandert ons koopgedrag

De Nederlandse winkelcentra staan er steeds leger bij. Geen Black Friday, Sinterklaas- of Kerstdrukte kan dat verhullen. Hoe komt dit en hoe kan de leegte van de panden worden opgevuld?

Afbeelding

Dit bedrijf gaat uit principe dicht op Black Friday. ‘Marketingstunt? Ik weet wel goedkopere’

Op Black Friday worden consumenten gelokt met hoge kortingen en de beste deals. Maar niet iedere winkel doet hier aan mee. ‘Denk eens na of je het écht nodig hebt.’

Afbeelding

Ook grootste pensioenfonds ABP verhoogt pensioenen, met 11,96 procent

Het pensioenfonds voor ambtenaren, het ABP, verhoogt de pensioenen van ouderen en de pensioenopbouw van werkenden met 11,96 procent. De verhoging is mogelijk door de gestegen rente en de versoepeling van de regels voor pensioenfondsen.

Afbeelding

‘Of wij zelf ook piekbelasters zijn? We denken van niet, maar dat weet je nooit zeker’

Opnieuw ligt er een plan op tafel om piekbelasters onder de boeren in Nederland over te halen tot bedrijfsbeëindiging. Het Nederlands Dagblad schuift geregeld aan bij Pieter en Alien van Zijtveld. Hoe kijken zij aan tegen de nieuwe uitkoopregeling?