*

'Gebruik auto ontmoedigen'

DEN HAAG - De werkgeversorganisaties willen het gebruik van de auto ontmoedigen. Zij willen in de komende cao-onderhandelingen met de bonden afspraken maken over andere vormen van vervoer voor forensen en verruiming van de mogelijkheden voor telewerken.