*

Bedrijven: autogebruik aan banden

DEN HAAG - De werkgeversorganisaties willen het gebruik van de auto ontmoedigen.
Zij willen in de komende cao-onderhandelingen met de bonden afspraken maken over andere vormen van vervoer voor forensen en verruiming van de mogelijkheden voor telewerken. Dat blijkt uit vertrouwelijke aanbevelingen die de werkgeversorganisaties VNO-NCW, MKB-Nederland en AWVN aan cao-onderhandelaars hebben gedaan.

Economie

meer ‘Economie’

advertentie