Schijnconstructie kent veel varianten

Om onderbetaling en uitbuiting tegen te gaan, gaat het nieuwe kabinet verder met het aanpakken van ‘schijnconstructies’ op de arbeidsmarkt. De discussie daarover is nog lang niet voorbij.

Economie

meer ‘Economie’