Roundup is makkelijk én straks verboden

Niets doodt onkruid zo makkelijk als Roundup. Tegelijk is er geen bestrijdingsmiddel zo omstreden als Roundup. Het middel is kankerverwekkend, stellen actiegroepen en wetenschappelijke rapporten. Andere groepen en rapporten ontkennen dat in alle toonaarden. Intussen hebben de Europese Commissie én het kabinet besloten dat Roundup de komende vijf jaar gebruikt mag worden. Wat is de stand van zaken?

Economie

meer ‘Economie’