Vijftiende nd-scrabblespel ronde 12

Per ronde kan een deelnemer één woord insturen. ­Inzendingen met alternatieve oplossingen waarbij geen keus wordt aangegeven, krijgen geen punten. Bij de inzendingen dienen, naast uw naam, adres, postcode, woonplaats, vermeld te worden: uiteraard het ­gevonden woord, het rondenummer en de plaats waarop de eerste letter van het woord gelegd moet worden. ­Bijvoorbeeld: BOEKWERK, RONDE 7, HM5, waarbij H staat voor Horizontaal en M5 voor het vakje waarop u de eerste letter van het woord wilt leggen. Goedgekeurd worden alleen die woorden die voorkomen in de Officiële Scrabble WoordenLijst (OSWL) met als ISBN 9789460773211 (verkrijgbaar door een e-mail met uw adresgegevens te sturen naar hw@walinga.org € 24,99, verzendkosten: € 1,99), in samenhang met de gepubliceerde correctielijst van de Nederlandse en Belgische Scrabblebonden (zie daarvoor de website www.vandale.nl). Bij woorden van meer dan 9 letters (en de daarvan ­afgeleide vervoegingen, verbuigingen, meervouden en verkleiningen) geldt van Dale, Groot Woordenboek der ­Nederlandse taal als criterium. Bij grammaticale zaken zal Wolters’ Algemene Nederlandse Spraakkunst de doorslag geven. Afgekeurd worden: schuttingwoorden en vloeken. In twijfelgevallen beslist de samensteller. Correspondentie daarover vraagt zo veel tijd, dat beantwoording ervan over het algemeen niet tot de mogelijkheden behoort. We gaan ervan uit dat de deelnemers geen computer­programma gebruiken om hun woord te vinden en/of te controleren. Inzendingen dienen uiterlijk de vrijdag na de plaatsing van elke ronde binnen te zijn. Als u per e-mail instuurt, graag het woord zonder spaties noteren, dat vergemakkelijkt de administratie. Voor het overige gelden dezelfde regels als bij het ­bordspel Scrabble®. Insturen kan op drie manieren: a. Via www.walinga.org. Dat wijst zich vanzelf. b. U kunt zelf een e-mail opstellen en versturen aan scrabble@walinga.org c. U kunt een ouderwetse (brief)kaart zonder envelop versturen aan: C. Wiegel, Raadhuishof 36, 2651 JJ Berkel en Rodenrijs. Nadat alle letters uitgelegd zijn zal aan de tien deel­nemers die de hoogste score in de ladderstand hebben ­behaald een prijs worden toegezonden. Bij het daaropvolgende spel beginnen zij opnieuw met een score, waarvan de hoogte wordt bepaald door het gemiddelde van alle deelnemers. De overige deelnemers behouden in de ladderstand hun tot dan toe behaalde aantal ­punten.