*

‘Maak werkgeverspremie flexwerk fors hoger’

De WW-premie die werkgevers voor flexkrachten betalen, moet vier keer zo hoog worden als de premie voor werknemers met een vaste baan.