D66-minister voor of van klimaat | Nederlands Dagblad

D66-minister voor of van klimaat

Er schuift vanaf november elke vrijdag een beklagenswaardige, nieuwe figuur aan tafel in de Trêveszaal voor de ministerraad. Deze man of vrouw krijgt een opdracht, waarvan het resultaat pas duidelijk is als Rutte III en zijn Klimaatminister bijna zijn vergeten.