Voorspoed levert geen stemmen op | Nederlands Dagblad

Voorspoed levert geen stemmen op

Als het economisch beter gaat, levert dat regeringspartijen niet per definitie stemmen op. ‘De onvrede van de kiezer wordt versterkt door heel andere zorgen dan financiële.’