Meer hulp bij klacht over bank | Nederlands Dagblad

Meer hulp bij klacht over bank

Klagen over banken en verzekeraars wordt makkelijker. Het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) gaat klagers actief bijstaan bij het opstellen van hun klacht. Ook bij het voeren van verweer tijdens de procedure wordt hulp verleend.