Pensioenen in de gevarenzone | Nederlands Dagblad

Pensioenen in de gevarenzone

Gepensioneerden hoeven dit jaar niet te rekenen op verhoging van hun pensioen. Verlaging van het oudedagsgeld lijkt volgend jaar bij veel fondsen onvermijdelijk.