De traagheid van de benzineprijs | Nederlands Dagblad

De traagheid van de benzineprijs

Terwijl de prijzen van ruwe olie sinds 2014 met 70 procent zijn gedaald, betaalt de automobilist aan de pomp maar een kwart minder. De olieraffinaderijen doen dan ook goede zaken.