*

Zorg mogelijk vijf keer zo duur

Hulpbehoevenden met een inkomen van modaal of hoger, of met een eigen vermogen, moeten honderden euro’s per maand meer betalen voor dagbesteding en begeleiding, nu de gemeenten de tarieven hiervoor bepalen.

Economie

meer ‘Economie’