*

Dijksma: meer koeien = meer grond

Om de mogelijke nadelen van de opheffing van het melkquotum voor milieu en dierenwelzijn het hoofd te bieden, eist het Rijk dat boeren die meer koeien willen ook meer grond gebruiken.

Economie

meer ‘Economie’