*

De Brabantse boer als boeman

Vandaag moeten Provinciale Staten van Noord-Brabant beslissen over een omvangrijk pakket maatregelen om de intensieve veehouderij duurzamer, milieuvriendelijker en minder belastend voor de volksgezondheid te maken. Twee belangrijke onderdelen van het pakket: terugdringing van de ammoniakemissie uit de stallen en stabilisering of zelfs lichte krimp van de veestapel.

advertentie